Object Of Folk Art

Origine > Persia / Perse

  • Persian Pair Ancient Islamic Safavid Qalamzani Bowl / Certificate + Provenance
  • Persian Pair Ancient Islamic Safavid Qalamzani Bowl / Certificate + Provenance
  • Persian Pair Ancient Islamic Safavid Qalamzani Bowl / Certificate + Provenance
  • Pair Persian Antique Islamic Safavid Qalamzani Bowl / Certificate + Provenance