Object Of Folk Art

Sous-type > Bol / Bowl / Tas /

  • Persian Pair Ancient Islamic Safavid Qalamzani Bowl / Certificate + Provenance
  • Persian Pair Ancient Islamic Safavid Qalamzani Bowl / Certificate + Provenance
  • Persian Pair Ancient Islamic Safavid Qalamzani Bowl / Certificate + Provenance
  • Pair Persian Antique Islamic Safavid Qalamzani Bowl / Certificate + Provenance